Services

  • Free estimate of your property
  • Acquisitions / commercials
  • Management of buildings - syndic
  • Advice on your real estate projects
  • Sale of new construction
  • Building new construction
  • Real estate abroad
  • Costa del Sol partner Wa-Costa
Erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar in Belgie BIV 203739 Ondernemingsnummer BE 0473.637.439 Controle-instantie : BIV - Luxemburgstraat 16/B te 1000 Brussel. Onderworpen aan de deontologische code van het BIV